За Българо-Грузинската Търговско-промишлена камара

БГТПП е независима организация, целяща да подпомага, развива и стимулира българо-грузинските търговско – икономически взаимоотношения.

Камарата няма партиен, религиозен, етнически или политически характер.

Камарата приема за свои членове, всяко юридическо или физическо лице, което се съгласява с поставените цели и определени правила на работа.

Нашите цели

Да утвърдим

и разширим търговско – икономическото сътрудничество между Република България и Република Грузия

Да подпомагаме

създаването и развитието на нови пазарни възможности.

Да насърчаваме

и подпомагаме възможностите за трансгранично сътрудничество и коопериране.

Да популяризираме

инвестиционната среда в България и Грузия, в чужбина и пред трети страни.

Да работим активно

за насърчаване на дългосрочните чуждестранни инвестиции в България и Грузия.

За бъдещите и настоящи членове на Камарата

Камарата има за своя основна задача да пази стопанските интереси на своите членове, както пред държавни, така и пред обществени структури и в двете държави.

Да предоставя актуална информация, с която своевременно да подпомага в дейността си своите членове.

Да бъде своеобразен медиатор и да подпомага своите членове като действа в сътрудничество и комуникация с българските и грузинските обществени и държавни институции при разрешаване на възникнали проблеми, както и по отношение на определяне на политики и стратегии за прилагане

bg_BG
ka_GE bg_BG