Форма за обратна връзка

Адрес

гр. Варна, п.к. 9000
ул. „Ангел Кънчев“ 65

Лице за контакти

Давид Кварацхелия
+359 886 396 979
понеделник - петък 09:00 - 18:00

Юридическа информация

Сдружение
Българо-Грузинска
търговско-промишлена камара

ЕИК: 205425765
Управител: Давид Кварацхелия

bg_BG
ka_GE bg_BG